Daně

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.

Poskytujeme svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Daňové poradenství šité na míru konkrétním potřebám Vaší společnosti, bez ohledu na odvětví, ve kterém podnikáte.

Protože jsme si plně vědomi složitosti daňové problematiky na lokální i mezinárodní úrovni, bedlivě sledujeme jak připravované, tak i schválené legislativní změny.
Díky mezinárodnímu zázemí jsme schopni poskytnout odpovídající mezinárodní daňové poradenství, zejména se zohledněním smluv o zamezení dvojího zdanění, judikatury Soudního dvora EU i aplikace lokálních daňových zákonů při řešení mezinárodního daňového plánování.

Nabízíme služby v oblasti registrací zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady.

 

Pro fyzické osoby nabízíme jak zpracování daňových přiznání dle českých předpisů, tak poradenství při zdanění případných celosvětových příjmů.


Nabízíme Vám:

  • Pravidelný daňový dohled nad účetnictvím, jednorázové kontroly účetnictví.
  • Odborná stanoviska se zárukou, podklad pro zásadní podnikatelská rozhodnutí.
  • Projekce daňových povinností.
  • Daňová přiznání - zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu.
  • Studie a řešení v oblasti mezinárodního zdanění, s kvalitní znalostí smluv o zamezení dvojího zdanění.
  • Kvalitní informace o daňových soustavách ve většině států Evropy.
  • Četné kontakty na partnery v evropských státech.
  • Podpora při kontrolách prováděných správcem daně.
  • Zastupování před správci daně i celními orgány.

 

Naše kompetence, spolehlivost, rychlost, pružnost a orientace na zákazníka jsou základními pilíři našeho úspěchu.

 

Čtěte víc:

Daňové poradenství se zámerem v České Republice

Mezinárodní Daňové poradenství