Certifikáty

Osvědčení o zápisu daňového poradce do komory - Ivana Kloučková
Eticky Kodex Daňového Poradce - Ivana Kloučková