Účetnictví

 

Nemáte na účetnictví čas ani chuť? Nezoufejte!

 

Věnujte se tomu co Vás baví

 

Zajišťujeme pro naše klienty komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů. Rovněž poskytujeme poradenství při vedení účetnictví na bázi konzultací (osobních, telefonických, emailových, skype).

Outsourcujte nám Vaše starostí


Vedení účetnictví (dříve "podvojného")

- komplexní vedení účetnictví (v českém, německém nebo anglickém jazyce)

- související poradenství a metodická pomoc

- možnost „on-line“ zpracování účetnictví

- možnost docházení naší účetní do Vaší firmy


Daňová evidence

- komplexní zpracování daňové evidence vč. veškerých požadovaných evidencí

- související účetní poradenství a metodická pomoc


Ostatní související služby

- pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta

- evidence dlouhodobého majetku a drobného majetku, operativní evidence majetku

- vedení skladové evidence

- vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

- zpracování vnitřních směrnic

- zpracování inventarizací

- zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

- zpracování zprávy o propojených osobách

- odeslání účetní závěrky na obchodní soud

- zajištění účetního nebo daňového auditu


Čtěte víc: