Daňový kalendář

 

LEDEN 2019
08.01. Zdravotní pojištění záloha za 12/2018
09.01. Spotřební daně platba daně za 11/2018 (CÚ) (kromě lihu)
21.01. Sociální pojištění záloha za 12/2018
25.01. DPH přiznání a platba daně za 12/2018 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2018 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2018
25.01. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2018 (CÚ)
25.01. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2018
31.01. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2018
31.01. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2019
31.01. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2018
31.01. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 1. čtvrtletí 2019.
31.01. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.01. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 1/2019
ÚNOR 2019
08.02. Zdravotní pojištění záloha za 1/2019
11.02. Spotřební daně platba daně za 12/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.02. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018.
25.02. DPH přiznání a platba daně za 1/2019 (měsíční plátce)
kontrolní hlášení za 1/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 1/2019
25.02. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2019
25.02. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2019 (CÚ)
28.02. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2018 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
odvod srážkové daně za 1/2019
28.02. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 2/2019
BŘEZEN 2019
08.03. Zdravotní pojištění záloha za 2/2019
12.03. Spotřební daně platba daně za 1/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.03. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.03. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2018
(pouze při elektronickém podání)
20.03. Sociální pojištění záloha za 2/2019 (zaměstnavatel)
25.03. DPH přiznání a platba daně za 2/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 2/2019
kontrolní hlášení za 2/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.03. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2019 (CÚ)
25.03. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2019
31.03. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 3/2019
DUBEN 2019
01.04. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2019
přiznání a doplatek daně za rok 2018
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2018
odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
08.04. Zdravotní pojištění záloha za 3/2019
09.04. Spotřební daně platba za 2/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.04. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2019
23.04. Sociální pojištění záloha za 3/2019 (zaměstnavatel)
25.04. DPH přiznání a platba daně za 3/2019(měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 3/2019 a 1. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení za 3/2019 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.04. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2019 (CÚ)
25.04. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2019
30.04. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2019
30.04. Sociální a zdravotní pojištění Při zpracování přiznání za rok 2018 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP.
30.04. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 2. čtvrtletí 2019.
30.04. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 3/2019
KVĚTEN 2019
02.05. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
02.05. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
09.05. Zdravotní pojištění záloha za 4/2019
10.05. Spotřební daně platba daně za 3/2019 (CÚ) (kromě lihu)
10.05. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.05. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.05. Sociální pojištění záloha za 4/2019 (zaměstnavatel)
27.05. DPH přiznání a platba daně za 4/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 4/2019
kontrolní hlášení za 4/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.05. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2019 (CÚ)
27.05. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2019
31.05. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2019
31.05. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2019 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2019
31.05. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 5/2019
ČERVEN 2019
10.06. Zdravotní pojištění záloha za 5/2019
10.06. Spotřební daně platba daně za 4/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17.06. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
pololetní záloha za 1. pololetí
20.06. Sociální pojištění záloha za 5/2019 (zaměstnavatel)
25.06. DPH přiznání a platba daně za 5/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2019
kontrolní hlášení za 5/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.06. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2019 (CÚ)
25.06. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2019
30.06. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 6/2019
ČERVENEC 2019
01.07. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2018 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
odvod srážkové daně za 5/2019
08.07. Zdravotní pojištění záloha za 6/2019
10.07. Spotřební daně platba daně za 5/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.07. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2019
22.07. Sociální pojištění záloha za 6/2019 (zaměstnavatel)
25.07. DPH přiznání a platba daně za 6/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2019 a 2. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení za 6/2019 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.07. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2019 (CÚ)
25.07. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2019
31.07. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2019
31.07. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 3. čtvrtletí 2019.
31.07. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 7/2019
SRPEN 2019
01.08. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
01.08. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
08.08. Zdravotní pojištění záloha za 7/2019
08.08. Spotřební daně platba daně za 6/2019 (CÚ) (kromě lihu)
09.08. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.08. Sociální pojištění záloha za 7/2019
26.08. DPH přiznání a platba daně za 7/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 7/2019
kontrolní hlášení za 7/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.08. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2019 (CÚ)
26.08. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2019
31.08. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 8/2019
ZÁŘÍ 2019
02.09. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2019
02.09. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2019 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5000 Kč
09.09. Zdravotní pojištění záloha za 8/2019
09.09. Spotřební daně platba daně za 7/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.09. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.09. Sociální pojištění záloha za 8/2019 (zaměstnavatel)
25.09. DPH přiznání a platba daně za 8/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 8/2019
kontrolní hlášení za 8/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.09. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2019 (CÚ)
25.09. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2019
30.09. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2019
30.09. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 9/2019
ŘÍJEN 2019
08.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2019
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2019
201.10. Sociální pojištění záloha za 9/2019 (zaměstnavatel)
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2019 a 2. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení za 9/2019 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2019 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2019
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2019
31.10. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 4. čtvrtletí roku 2019.
31.10. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 10/2019
LISTOPAD 2019
08.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2019
11.11. Spotřební daně platba daně za 9/2019 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2019 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 10/2019
kontrolní hlášení za 10/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2019 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2019
30.11. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 11/2019
PROSINEC 2019
02.12. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2019 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
02.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2019
09.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2019
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
pololetní záloha za 2. pololetí
16.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2019
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2019<(zaměstnavatel)/td>
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 11/2019
kontrolní hlášení za 11/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2019 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2019
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2019
31.12. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 12/2019