Kanzen Consult s.r.o.

Váš specialista na účetnictví a daně v Liberci a v Praze


Daně

Česká manžerka, Kanzen Consult s.r.o.K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.
Poskytujeme svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Daňové poradenství šité na míru konkrétním potřebám Vaší společnosti, bez ohledu na odvětví, ve kterém podnikáte. Protože jsme si plně vědomi složitosti daňové problematiky na lokální i mezinárodní úrovni, bedlivě sledujeme jak připravované, tak i schválené legislativní změny.
Díky mezinárodnímu zázemí jsme schopni poskytnout odpovídající mezinárodní daňové poradenství, zejména se zohledněním smluv o zamezení dvojího zdanění, judikatury Soudního dvora EU i aplikace lokálních daňových zákonů při řešení mezinárodního daňového plánování. Nabízíme služby v oblasti registrací zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady.

Pro fyzické osoby nabízíme jak zpracování daňových přiznání dle českých předpisů, tak poradenství při zdanění případných celosvětových příjmů.

Proto Vám nabízíme:

 • - Pravidelný daňový dohled nad účetnictvím, jednorázové kontroly účetnictví.
 • - Odborná stanoviska se zárukou, podklad pro zásadní podnikatelská rozhodnutí.
 • - Projekce daňových povinností.
 • - Daňová přiznání - zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu.
 • - Studie a řešení v oblasti mezinárodního zdanění, s kvalitní znalostí smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • - Kvalitní informace o daňových soustavách ve většině států Evropy.
 • - Četné kontakty na partnery v evropských státech.
 • - Podpora při kontrolách prováděných správcem daně.
 • - Zastupování před správci daně i celními orgány.

Naše kompetence, spolehlivost, rychlost, pružnost a orientace na zákazníka jsou základními pilíři našeho úspěchu.

Čtěte víc:

Daňové poradenství v České Republice

Mezinárodní daňové poradenství


Účetnictví

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů. Rovněž poskytujeme našim klientům poradenství při vedení účetnictví na bázi konzultací. Služby pro naše klienty zahrnují zejména následující oblasti:

 • - komplexní vedení účetnictví (v českém, německém, anglickém nebo jiném jazyce)
 • - související účetní poradenství a metodická pomoc
 • - možnost „on-line“ zpracování účetnictví
Daňová evidence

V rámci daňové evidence poskytujeme:

 • komplexní zpracování daňové evidence vč. veškerých požadovaných evidencí
 • zpracování vnitřních účetních směrnic
 • související poradenství a metodická pomoc
Rekapitulace služeb vedení účetnictví a daňové evidence
 • - kompletní zpracování a vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • - pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • - evidence dlouhodobého majetku a drobného majetku, operativní evidence majetku
 • - vedení skladové evidence
 • - vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • - zpracování vnitřních směrnic
 • - zpracování inventarizací
 • - zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
 • - zpracování zprávy o propojených osobách
 • - odeslání účetní závěrky na obchodní soud
 • - zajištění účetního nebo daňového auditu

Čtěte víc:

Ekonomické služby

Mzdy a personalistika

Další činnosti spojené s účetnictvím