Další činnosti spojené s účetnictvím

Dále nabízíme:

– finanční účetnictví, měsíční a čtvrtletní účetní uzávěrky

– zajištění manažerských reportů (v češtině a v němčině)

– příprava výkazů pro statistický úřad (např. Intrastat)

– konzultace k účetním postupům

– prezentace výstupů z účetnictví

– kontrola účetnictví, prověřování účetních postupů a nastavení vnitrofiremních procesů v souvislosti se zpracováním účetnictví

– zajištění informačních a dalších povinností souvisejících s účetnictvím (např. ve vztahu k obchodnímu rejstříku, příprava výročních zpráv apod.)

– sledování povinností, které vyplývají z právních předpisů a souvisejí s účetnictvím, např. termíny úhrad povinných odvodů do státního rozpočtu atd.