Ekonomické služby

Ekonomické a finanční analýzy mají zásadní význam jako podklad pro rozhodování klientů o nových investicích, fúzích nebo kapitálových akvizicích.


Mezi ekonomické a finanční analýzy patří zejména:

– Zpracování podkladů pro úvěry včetně jednání s bankami

– Výpočty návratnosti vložených investičních prostředků a celkové efektivity investic

– Pravidelné ekonomicko-majetkové informace

– Podnikatelské záměry


Outsourcing fakturace

Můžeme generovat Vaše faktury a doručit je klientům. Zároveň můžeme sledovat pohyby na Vašem bankovním účtu a v případě potřeby upomínat klienty o zaplacení, či Vás informovat o fakturách po splatnosti.

Tato služba je zvlášť vhodná pro klienty, kteří hodně cestují a též pro živnostníky bez vybavení k vystavování faktur.

Zeptejte se nás na tuto službu!