Naše ceny

Ceny za naše účetní služby se stanovují individuálně podle počtu zpracovávaných dokladů a podle náročnosti zpracování, v ceně je rovněž zohledněno případné riziko. Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňové přiznání (kromě přiznání k DPH) jsou účtovány samostatně nebo dle domluvy resp. uzavřené smlouvy s klientem.


Účetnictví

Velmi malá firma, neplátce DPH

od 2.000,- Kč / měsíc

Malá firma, plátce DPH (méně než 1000 položek za rok)

3 – 5.000,- Kč / měsíc

Střední firma, plátce DPH (1000 – 5000 položek za rok)

5 – 10.000,- Kč / měsíc

Větší firma, plátce DPH (více než 5000 položek za rok)

10 – 30.000,- Kč / měsíc

Větší firma, měsíční uzávěrky a výkazy pro mateřskou společnost

30 – 60.000,- Kč / měsíc


Daňová evidence

Daňová evidence – Velmi malý rozsah, neplátce DPH

2.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence – Malý rozsah, plátce DPH (méně než 200 položek za rok)

2.500,- Kč / měsíc

Daňová evidence – Střední rozsah, plátce DPH (200 – 1000 položek za rok)

2.500 – 4.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence – Větší rozsah, plátce DPH (1000 – 2000 položek za rok)

4 – 8.000,- Kč / měsíc

Paušální sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (Intrastat, souhrnné hlášení) a přípravu, popř.účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání pro poplatníka s příjmy z podnikání

 4.500 – 30.000,- Kč

Přiznání – spolupracující osoba, příjmy pouze ze závislé činnost nebo z nájmu, výdaje paušálem atd.

2.500,- Kč

Prodloužení termínu pro podání DP z příjmů fyzických osob

3.500,- Kč


Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční účetní závěrky

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví a nemají v rámci paušálu za účetní služby sjednáno zpracování DPPO v ceně

10 – 50.000,- Kč

Prodloužení termínu pro podání DP do 01.07. (klientům, kterým vedeme účetnictví není účtováno)

5.500,- Kč

 

Daňové přiznání pro externí zákazníky zpracované na základě předloženého účetnictví

15 – 90.000,- Kč


Mzdy

Malá organizace do 25 zaměstnanců, bez výpočtu nemocenského pojištění:

Zpracování mezd pro 1 zaměstnance

200,- Kč / měsíc

Velká organizace nad 25 zaměstnanců, výpočet nemocenského pojištění:

Paušální částka za velkou organizaci

4.500,- Kč / měsíc

dále za každého zaměstnance

 150,- Kč / měsíc

Cena zahrnuje přihlášení pracovníka do evidence OSSZ a ZP a roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro každého pracovníka.


Zakládání firem a poskytnutí registračního sídla

Fixní nabídková cena: s.r.o. společnost s 1 – 250.000 Kč základním kapitálem

24.900,- Kč

Registrační sídlo vč. servisu příjmu  v Liberci

9.600 – 12.000,- Kč / rok

Jiné právní formy, např. a.s. a další

cena na dotaz


Hodinové sazby

Cena za hodinu daňového poradenství

1.800,- Kč

Cena za hodinu účetního poradenství

1.000,- Kč


Ceny jsou uvedeny bez DPH.