Daňové poradenství v ČR

Spravuje Vám daně někdo jiný? Pak oba přícházíme o peníze!

 

Daňový systém České republiky se vyvinul v systém, kterému jednotlivec (daňový poplatník) obecně nemá možnost v plném rozsahu porozumět. Většina daňových poplatníků se snaží plnit povinnosti vyplývající z daňových zákonů, ale jen menšina plně využívá svá práva daná zákony - Přitom maximální využívání práv je zpravidla rozhodující jak pro finanční prospěch, tak pro úspěch při jednání se správci daně.

Vy se plně věnujte Vašemu oboru a my pokryjeme všechny oblasti daňové problematiky, ve kterých jsem Vám schopni odborně pomoci.

V právní oblasti spolupracujeme s týmem právníků, kteří ovládají všechny oblasti od obchodního, přes daňové až po trestní právo.

 
 


Naše služby

- optimalizace daňové povinnosti

- konzultace v daňové a právní oblasti

- zpracování a evidence DPH

- zpracování daňového přiznání

- vypracování daňových stanovisek

- daňový a právní audit

- posouzení obchodních a pracovních smluvních vztahů z daňového hlediska

- vypracování návrhů změn a řešení dle aktuálního stavu daňové legislativy

- jednorázové nebo trvalé zastupování klientů před správcem daně