Mezinárodní daňové poradenství

Mezinárodní daňové poradenství - Kanzen Consult

Myslíte globálně?
My také.

Poskytujeme komplexní mezinárodní daňové plánování v globálním kontextu. Vyznáme se v mezinárodních daňových aspektech a nejsme limitováni zeměpisnými hranicemi. Jsme otevřeni k nacházení specifických řešení, které mohou zahrnovat zakomponování zahraničních společností.


Poradenství cizincům s obchodními aktivitami v ČR

- asistence při zakládání českých obchodních korporací (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.)

- podpora klientů v různých světových jazycích

- znalost specifických potřeb cizinců žijících v ČR

- zastupování zahraničních subjektů při registraci k DPH v ČR


Služby pro české subjekty s obchodními aktivitami v cizině

- poradenství v oblasti vzniku a zdanění stálých provozoven

- zajištění daňově-právně správnosti při styku se zahraničím

- aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění


Mezinárodní plánování a optimalizace

- navržení podnikatelských struktur s mezinárodním dosahem

- revize a optimalizace již realizovaných mezinárodních struktur

- podpora ohledně výběru jurisdikcí pro Vaše podnikání